Nyt om forskning:

Strøm til rygmarven skal få parkinsonpatienter på benene igen

“De foreløbige resultater viser, at anlæggelse af en elektrode tæt op ad rygmarven kan virke, og det har vi nu fået mulighed for at undersøge nærmere,” siger Jens Christian H. Sørensen. Foto: Tonny Foghmar

Ved at indoperere en lille elektrode uden på rygmarven håber forskerne fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, at de kan få gangbesværede patienter med Parkinsons sygdom på fode igen.

Mange patienter med Parkinsons sygdom lider også af gangbesvær. Som sygdommen skrider frem, bliver symptomerne alvorligere og kan forværre gang problemerne og øge risikoen for faldulykker. Når den medicinske behandling svigter, er der ikke meget, lægerne kan gøre for de patienterne.

Med en bevilling på godt seks millioner kroner har Danmarks Frie Forskningsfond for alvor sparket gang i afprøvningen af en ny behandling, der skal hjælpe parkinsonpatienterne, som lider af gangbesvær, til at kunne gå bedre.

Læs hele artiklen fra Propatienter.dk her.

 

Livet med Parkinson

Hvert år modtager 800 mennesker i Danmark diagnosen Parkinsons sygdom. For det menneske, der får diagnosticeret en kronisk, fremadskridende sygdom som parkinson, vil det oftest medføre mange tanker og følelsesmæssige reaktioner. Hvordan vil livet blive påvirket både her og nu og ikke mindst ud i fremtiden?

Men tankerne og reaktionerne kommer ikke kun til den, der pådrager sig sygdommen. Det samme sker også for de mennesker, der er tæt på i hverdagen – de pårørende. Pårørende oplever hver på deres måde, at også deres liv påvirkes i takt med, at sygdommen udvikler sig hos personen med parkinson.

Parkinsons sygdom fremtræder forskelligt fra person til person. Men ligesom sygdommen fremtræder individuelt har hver person – og familie – også sin individuelle måde at reagere på. Alligevel er der nogle generelle temaer, og måden at forholde sig til dem på er ens for alle.

Du kan læse meget mere her:  www.parkinson.dk