Bestyrelsen i Parkinsonforeningen Herning · Ikast · Brande

Formand:

Karin Himmelstrup
karin.himmelstrup@gmail.com
Tlf.:  61 60 53 77

Næstformand:

Bjarne Klausen
klausenbjarne@gmail.com
Tlf.:  26 11 14 26

Kasser:

Tove Mortensen
mortensenjt@hotmail.com
Tlf.:  20 99 56 58

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Bangshaab
bangshaab@mail.tele.dk 
Tlf.:  23 60 23 40

Bestyrelsesmedlem:

Gitte Klausen
gitte7441@gmail.com
Tlf.:  40 54 11 67

Bestyrelsesmedlem – suppleant:
Jens Østerlund Mortensen

Bestyrelsesmedlem:
Poul Erik Trinderup
Trinderup2021@gmail.com
Tlf.:  21 65 79 53

Bestyrelsesmedlem:
Sten Hansen
Tlf.:  23 35 87 85